Prawo konsumenta, czyli to, co powinniśmy wiedzieć przed zrobieniem zakupów w Internecie

Statystyki podają, że rynek e-commerce systematycznie rośnie. Mimo to, wiedza na temat praw i obowiązków konsumenta nadal dla wielu z nas jest znikoma. Dlatego postanowiliśmy zwrócić uwagę na kilka kwestii, które nastręczają najwięcej problemów.

Kto jest odpowiedzialny za dotarcie przesyłki?
Osobą, która odpowiada za to, że paczka dojdzie we właściwe ręce, jest sprzedawca. Wynika to z zawieranej na odległość umowy, która mówi, że zakup odnotowany jest wtedy, gdy przesyłka trafi do odpowiedniego adresata. Nie ma tutaj znaczenia typ odbioru przesyłki. Nieważne czy paczkę dostarczał kurier, czy listonosz. Kiedy paczka zagubi się w trakcie jej dostarczania, winę za to ponosi sprzedawca. Podobnie jest w przypadku uszkodzenia paczki.

A co w sytuacji, gdy przedsiębiorca zastrzeże sobie w regulaminie swojego sklepu, że nie ponosi takowej odpowiedzialności? Z prawnego punktu widzenia taka formułka nic nie wnosi. W przypadku zagubienia towaru, to nadal sprzedawca ponosi za niego odpowiedzialność.

Wyjątek od ponoszenia odpowiedzialności za dostarczenie paczki do rąk własnych jej właściciela jest sytuacja, gdy adresat deleguje osobę mającą odebrać paczkę od nadawcy. Wówczas za zaginięcie paczki odpowiada jej nowy właściciel.

Czy kupując zawsze jestem konsumentem?
Nie zawsze dokonanie transakcji czyni z nas konsumenta. Kiedy kupujemy przedmiot od osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej nie możemy rościć sobie praw przysługujących konsumentowi. Oznacza to, że jeśli kupimy auto od osoby niebędącej przedsiębiorcą, nie możemy wymagać od niej ewentualnej naprawy pojazdu.

Kiedy dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży?
Wtedy, gdy przycisk służący do złożenia zamówienia zawiera informację o tym, że zawarta umowa będzie odpłatna. Jeśli brak takiego komunikatu, nie dochodzi do zawarcia umowy.

Czy koszt obsługiwanego przez sprzedawcę połączenia może być wyższy niż normalnie obowiązujące stawki?
Nie. Sprzedawca nie ma prawa do samodzielnego ustalania kosztów połączenia. Połączenie z numerem podanym przez nadawcę powinno wynosić tyle samo, co opłata za zwykłe połączenie telefoniczne (koszt zgodny z pakietem taryfowym dostawcy usług telefonicznych).

Oznaczone ,